Jdi na obsah Jdi na menu

Čistý festival

 

 

logo_cistyfestival.jpg

 

Myšlenka rozšíření třídění odpadů na největší české festivaly a akce pod širým nebem vznikla v české autorizované obalové společnosti EKO-KOM v roce 2007. EKO-KOM má v České republice na starosti třídění, druhotné zpracování odpadu, současně zajišťuje barevné kontejnery do měst a obcí a celou dalších řadu úkolů, které mají jediný cíl. Co nejvíce odpadu se musí recyklovat.


Tento cíl také provázel  v průběhu pěti let vývoj projektu a certifikace ČISTÝ FESTIVAL. Díky projektu  je zajištěno třídění odpadu a jeho druhotné zpracování na více než dvou desítkách českých festivalů. Čistý festival motivuje návštěvníky a pořadatele k tomu, aby odpad třídili a udržovali areály akcí čisté. 

V praxi návštěvníci najdou v areálech letních akcí stánek ZELENÝ BOD, kde mohou třídit plasty a papír za odměny, v areálech se nacházejí také další sběrná místa s barevnými nádobami na tříděný odpad. Úklidové čety pořadatelů jsou zdarma vybaveny barevnými pytli na tříděný sběr odpadu, ve velkých areálech pak operuje čtyřkolka s vlekem, která sváží tříděný odpad do speciálně přistavených kontejnerů. Ty z areálů akcí putují přímo na dotřídění a k druhotnému zpracování. Takto bylo jen v roce 2011 vytříděno více než 55 tun plastů, skla a papíru.

Na stánku Čistého festivalu ZELENÝ BOD můžeš třídit za odměny. Za každých 10 plastů (kelímky, pet láhve, sáčky apod.) nebo 20 neznečištěných papírů (minimální rozměr 15x20 cm) získáš 1 bod, který můžeš vyměnit za dárek. Body si můžeš také střádat a na konci festivalu vyměnit za hodnotnější odměny! Přímo za 30 plastů nebo 60 papírů získáš speciální kupon, který vyměníš za pivo! Seznámíš-li se s expozicí o třídění odpadu ve stánku ZELENÝ BOD, můžeš při každé návštěvě s tříděnými plasty a papíry získat 1 bod navíc. Stačí přinést alespoň 10 plastů nebo 20 papírů k tomu, aby ti obsluha dala vytáhnout kartu s otázkou z expozice. Odpovíš-li správně, získáš 1 bod navíc. Na pivo nelze střádat 1 bodové žetony.

Na vybraných akcích a festivalech najdeš kromě stánku ZELENÝ BOD také speciální barevné koše na plasty a papír. Ty pravidelně vynáší úklidová četa, odpad z nich je dotříděn a posléze odvezen ve speciálních kontejnerech k druhotnému zpracování a recyklaci. Do těchto nádob a na stánek ZELENÝ BOD odkládej jen prázdné kelímky a PET láhve, čisté plastové nádobí, neznečištěné sáčky a igelitové tašky, polystyrenové kelímky a nádobí. Všechny tyto věci lze dále recyklovat. Papír, který budeš třídit, by měl být čistý a neznečištěný od jídla. Můžeš třídit reklamní letáky, noviny, rozhodně ale netřiď papírové tácky znečištěné mastnotou, kečupem nebo hořčicí. Ty již dále recyklovat nelze.

 

cisty_festival.png

 

 

cistyfestival.jpg

 

Za rok 2012 obdržel festival Hudbou pro UNICEF titul Nejlépe třídící festival do 10 tis. návštěvníků. Cenu nám předal manažer projektu Milan Anděl a patron projektu Dan Bárta.