Jdi na obsah Jdi na menu

Hudbou pro UNICEF 2016 se neuskuteční

6. 6. 2016

Pořádání každého ročníku našeho hudebního festivalu s sebou přináší obrovské množství úsilí a práce celého našeho organizačního týmu. Každý z nás přípravě hudebního festivalu věnoval 7 let svého života, mnoho volného času a také finančních prostředků. Hudbou pro UNICEF byl projekt, který měl do Tišnova vrátit hudební festival na té nejvyšší úrovni a současně podpořit dobrou věc, tedy konkrétně očkovací programy UNICEF. Těch 7 let, které jsme přípravou a organizací festivalu trávili, bylo krásnou a nenahraditelnou zkušeností. Přesto, že jsme veškerou organizaci postavili na přísně neziskovém principu, stejně tak vystupující kapely ve většině případů výrazným způsobem při stanovení honoráře přihlédly k charitativnímu charakteru akce, je organizování podobného festivalu v podmínkách malého města velmi finančně náročné. I přes mírné ztráty v hospodaření každého ročníku se nám při zapojení vlastních finančních prostředků organizátorů, finančních prostředků reklamních partnerů a veřejných zdrojů dařilo v Tišnově každoročně uspořádat hudební festival, který svou organizací i hudebním obsazením mohl směle konkurovat zavedenějším akcím po celé naší republice. V letošním roce však byla festivalu zamítnuta dotace z veřejných prostředků města Tišnova přesto, že jsme předchozí dotace vždy řádně, v souladu s uzavřenou smlouvou a včas vyúčtovali. Nechceme zde vést polemiky o tom, proč se takto vedení města rozhodlo. Co je však jasné, je to, že bez podpory města, ve kterém se akce koná a které z jejího konání těží ze všech nejvíc, se bohužel Hudbou pro UNICEF organizovat nedá. Je nám to líto, jen velmi neradi půjdeme druhý červnový víkend kolem opuštěného areálu letního kina. V tuto chvíli jsme ovšem neměli jinou možnost. Děkujeme všem, kteří nás finančně i morálně podporovali, všem, kteří náš festival navštěvovali, divákům i účinkujícím. Dáme si v letošním roce přestávku a odpočneme si. A třeba se brzy někdy a někde zase společně potkáme!

Jan Schneider, ředitel festivalu HPU

hpu.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vedení města Tišnova - Jaké jsou pravé důvody nekonání letošního festivalu Hudbou pro UNICEF?

8. 6. 2016 14:17

Tisková zpráva, která vyšla dne 6. června 2016 na webu www.hudbouprounicef.cz informuje o tom, že se festival Hudbou pro UNICEF letos neuskuteční zejména z důvodu „zamítnutí dotace z veřejných prostředků města Tišnova“. Kromě poukázání na to, že se autor tímto výrokem dopouští evidentní lži, je třeba uvést i několik dalších skutečností, o kterých organizátoři tohoto festivalu pomlčeli.
Především - rada města nepřijala žádné usnesení, kterým by dotace byla zamítnuta. Její schválení bylo pouze odloženo z důvodu upozornění orgánu vnitřní kontroly na ze strany žadatele nedostatečné vyúčtování dotace za rok 2015. Je logické, že rada města by jako řádný hospodář neměla nikomu, kdo nevyúčtuje řádně předchozí dotaci, přidělit další dotaci. Tento fakt koresponduje i se zápisem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Tišnova ze dne 30.3.2016, který jednohlasně navrhl vyzvat příjemce dotace (Pro Tišnov o.s.) k doložení spolufinancování loňského festivalu v celkové předpokládané finanční výši projektu. Přestože výzva k doložení financování byla okamžitě odeslána, do dnešního dne na ni organizátoři nijak nereagovali.
Z pohledu města je jistě škoda, že se festival neuskuteční v původním rozsahu jako v letech předchozích, ale rozhodně to není tím, že by „byla zamítnuta dotace z veřejných prostředků města“. Důvody budou patrně jiné. Prostým porovnáním aktualit zveřejněných na webu festivalu v letošním a předchozích letech lze dojít k závěru, že organizátoři nevyvíjeli od počátku roku 2016 podobnou aktivitu jako v minulých letech. V loňském roce byl totiž termín konání festivalu a jeho hlavní hvězdy představeny dlouho před schválením a přidělením dotace. Dále také doposud ani neřešili pronájem prostor, ve kterých se festival pravidelně odehrával (letní kino), ani prostor, o němž bylo zřejmě uvažováno pro letošní rok (zahrádka U Palce).
V porovnání se skutečností se tedy sdělení pořadatelů, že festival Hudbou pro UNICEF se neuskuteční z důvodu zamítnutí dotace, jeví jako úsměvné. Také na vás to působí tak, že se jedná o poněkud průhlednou snahu pořadatelů zakrýt pravé důvody pro nepořádání letošního ročníku?
V každém případě je škoda, že na vysvědčení za mnoho vydařených ročníků, které bezesporu obohatily tišnovské kulturní léto a oživily areál letního kina, si organizátoři sami udělali takovouto kaňku…

občan - Re: Jaké jsou pravé důvody nekonání letošního festivalu Hudbou pro UNICEF?

14. 6. 2016 10:38

vedení města se vyjadřuje v diskusích a bez podpisu?